Plakat jest specyficzną formą sztuki użytkowej. Jego rolą jest przekazywanie informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych, akcji społecznych, reklamy produktów, albo treści propagujących określone poglądy lub wartości.